home

ASA Teknik

ASA-SYSTEMETs fjädring bygger på att kvävgas i en sluten behållare, accumulator, komprimeras. Accumulatorn laddas med ett starttryck som ska bära lasten stillastående.

Vid körning förmedlas en mängd olja mot membranet som skiljer mot gastrycket. Mängden olja som förmedlas är volymen som motsvarar kolvstångens inmatning i oljebehållaren/cylindern. Gasen komprimeras nu ytterligare och kan nu bära den extrakraft som körningen orsakar. Extrakrafterna kan bli ganska stora,kanske 4 gånger som den statiska men tack vare att gasen finns i en sluten behållare blir trycket, bärkraften, också 4 gånger så stor.

ASA-SYSTEMETs progressivitet gör att fjädringen inte ska bottna. Den patenterade dämpning sker med en 2 delad kolv på kolvstången. Kärndelen är en stålkona med en utanpåliggande polymerkona som kan röra sig på stålkonan. När kolvstången rör sig inåt och komprimerar gasen så går konorna fria från varandra och hindrar inte rörelsen. Gastrycket växer i lagom takt för att fånga in hela kompressionen utan att bottna. När kolvstången går utåt är kolvarna redo att aktiveras, om rörelsen är för snabb kryper polymerkolven upp på stålkonan och växer i diameter vilket medför att oljan tvingas in i en allt trängre spalt mellan kolv och cylindervägg. Kolvstångens rörelse bromsas bixtsnabbt till lagom hastighet. Så fort rätt hastighet uppnåtts, vilket kanske tar 1/10 sekund, går kolven åter fri utan broms genom att gå tillbaka i väntläget. Tack vare denna metod som bara dämpar vid behov ökar komforten betydligt och tex väggreppet förbättras avsevärt då hjulet tillåts följa underlaget maximalt utan att förmedla sin rörelse till fordonet/föraren.

ASA-SYSTEMETs egenskaper passar fordon av alla slag. Alla fordon, förare och passagerare, skall ju isoleras maximalt från underlagets ojämnheter. Eftersom gastrycket alltid ska motsvara lastens kraft på kolvstången och då man har kolvstångsvolymen som komprimeringsvolym och har en 'otät' kolv så får man den unika fördelen att last och tryck är i balans även om man ändrar mängden olja i systemet.

Då man ändrar mängden olja i systemet kan man höja och sänka fordonet med bibehållen fjädringskomfort. Denna egenskap kan med fördel utnyttjas i tex terrängfordon och Custom-bilar som vill öka eller minska markfrigången.

top